Om bloggen


Vilket arbete ligger bakom en bra  kommunikation inom organisationen? Hur gör man egentligen för att lyckas? Jag försöker skriva lättläst och begripligt om detta, för andra praktiker och för dig som är nyfiken på vad vi kommunikatörer sysslar med.

Två år i rad har vi på Martin & Servera fått utmärkelsen ”Sveriges bästa intranät” av Web Service Award, 2015 och 2016. Jag tänkte med den här privata bloggen försöka förstå varför; dels för att bli bättre i min yrkesutövning men förhoppningsvis också för att bidra till dialogen i de nätverk som finns därute. Jag tänker närmast på Intranätverk och på oss som springer på intranätsspåren på EPiServer Ascend och Webbdagarna med mera och ibland ses vid pumptermosar och ståluncher och utbyter tankar och erfarenheter (eller mest frustrationer, om jag ska vara ärlig). Den här bloggen kan ses som en praktikers försök att göra verklighet av kommunikations- och organisationsteorin.

Jag skriver den här bloggen för att dela med mig av sådant som jag är bra på och sådant som jag känner både ångest inför. Det är krångligt med intern kommunikation. Det är krångligt och svårt att göra intranät som användarna tycker om och använder och som dessutom är ett nav för organisationens kommunikation mellan personer och grupper.

Definitioner på intern kommunikation och intranät

Jag har i bloggen valt att använda begreppet ”intern kommunikation” för att det är ett vedertaget behrepp som det är enkelt att förstå, det vill säga: kommunikation som sker internt inom organisationen. Men egentligen är ”integrerad kommunikation” ett bättre begrepp för det jag skriver om. Kommunikation inom en organisation, mellan medlemmar och funktioner, och kommunikation till individer, grupper, organisationer och samhälle utanför organisationen är integrerad, det finns inga vattentäta skott mellan extern och intern. För mig som praktiker är målet att få all kommunikation att hänga ihop och vara meningsfull och tillgänglig, oberoende av vilken målgrupp som för tillfället är ifråga.

Jag har valt att skriva om den tekniska plattformen ”intranät”, som jag definerar som en webbsida med olika funktioner för en sluten grupp användare tillhörande en organisation och med integrationer mot andra system (exempelvis dokumenthantering och tidrapportering). Jag ser intranätet, om det är lyckat, som en viktig källa till information och kommunikation för organisationens medlemmar.